Skip to content

Univerzálna mierová federácia

PEACE INITIATIVES

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách.

Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov a organizácií usilujúcich sa o vytvorenie sveta mieru, v ktorom každý môže žiť v slobode, harmónii, spolupráci a prosperite. Mier neznamená len neprítomnosť vojny alebo stav, ktorý sa vzťahuje iba na vzťahy medzi národmi. Mier je základnou hodnotou, ktorá má charakterizovať všetky vzťahy.

UPF vyzýva všetky náboženstvá k dialógu a spolupráci s cieľom dosiahnutia mieru na základe toho, že dôstojnosť človeka vychádza z univerzálneho duchovného zdroja, ktorý je základom harmónie a zjednotenia, a že všetci ľudia sú súčasťou jednej rodiny v centre s Bohom.

UPF sa zasadzuje za reformu OSN, vrátane návrhu na vytvorenie medzináboženskej rady v rámci štruktúry OSN.

UPF realizuje svoje programy prostredníctvom celosvetovej siete vyslancov mieru. Projekt vyslancov mieru sa stal najväčšou a najrozmanitejšou sieťou osobností zasadzujúcich sa o mier. Pochádzajú z rôznych oblastí života a z rôznych náboženstiev, národov, rás a kultúr a hlásia sa k týmto postojom:

 

• vychádzať zo spoločného základu univerzálnych morálnych princípov, podporovať zmierenie, odstraňovať bariéry a podporovať mier,

• vytvárať celosvetovú sieť predstaviteľov z rôznych náboženstiev, rás, etník a rôznych oblastí ľudského pôsobenia,

• zúčastňovať sa na mierových projektoch a programoch, ktoré podporujú zmierenie a spoluprácu náboženstiev, rás, etník a národností,

• podporovať etiku altruistického spôsobu života ako kľúčového princípu pre vytvorenie svetového mieru a jednej svetovej rodiny.

Share:

More Posts

Mierová cena Sonhak

Mierová cena Sonhak je projekt založený s cieľom podporovať komplexnú víziu vytvorenia mierového sveta, prostredníctvom ktorej bude možné odstrániť konflikty, chudobu a ničenie životného prostredia.

Svetový samit 2020

Svetový samit 2020, ktorý organizovala UPF, sa uskutočnil 3.-8. februára 2020 v Soule, Južná Kórea. Na samite sa stretlo široké spektrum odborníkov a aktivistov, aby

Federácia žien za mier vo svete

Spolupráca žien pri vytváraní jednej svetovej rodiny Federácia žien za mier vo svete (WFWP) je združenie žien, ktoré zdôrazňuje nenahraditeľnú rolu žien pri vytváraní mierovej

Send us a Message

Initiatives Form