Skip to content

Svetový samit 2020

PEACE INITIATIVES

Svetový samit 2020

Svetový samit 2020, ktorý organizovala UPF, sa uskutočnil 3.-8. februára 2020 v Soule, Južná Kórea. Na samite sa stretlo široké spektrum odborníkov a aktivistov, aby diskutovali o súčasných pálčivých problémoch ľudstva, či už ide o klimatické zmeny, chudobu alebo až medzinárodné konflikty, a odporučili spôsoby ich riešenia, ktoré by prispeli k vytvoreniu trvalého mieru vo svete.

Samit sa niesol v duchu troch základných princípov – vzájomná závislosť, spoločná prosperita a univerzálne hodnoty. Celý svet bude profitovať z toho, ak sa zabezpečí spoločná prosperita, aby každý človek mohol žiť dôstojne.

Na samite sa stretlo vyše 6000 delegátov zo 170 krajín vrátane súčasných a bývalých hláv štátov, vlád, poslancov parlamentov, náboženských predstaviteľov, žurnalistov, podnikateľov, ženských a mládežníckych predstaviteľov, laureátov Nobelovej ceny a učencov.

Na samite bola prijatá rezolúcia, v ktorej sa zdôrazňuje dôležitosť „globálnej komunity občanov milujúcich mier, ktorá sa v duchu princípov vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a univerzálnych hodnôt snaží vyriešiť konflikty a nezhody prameniace z náboženstva, etnickej príslušnosti alebo národnosti“.

Rezolúcia končí výzvou na konkrétne kroky: „Podporovať šesť asociácií pôsobiacich pod hlavičkou UPF v ich mierovom úsilí, ktoré sa v duchu princípov vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a univerzálnych hodnôt v rámci oblasti svojho zamerania snažia o rozvíjanie blahobytu ľudstva.“

Share:

More Posts

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Mierová cena Sonhak

Mierová cena Sonhak je projekt založený s cieľom podporovať komplexnú víziu vytvorenia mierového sveta, prostredníctvom ktorej bude možné odstrániť konflikty, chudobu a ničenie životného prostredia.

Federácia žien za mier vo svete

Spolupráca žien pri vytváraní jednej svetovej rodiny Federácia žien za mier vo svete (WFWP) je združenie žien, ktoré zdôrazňuje nenahraditeľnú rolu žien pri vytváraní mierovej

Send us a Message

Initiatives Form