Skip to content

Svedectvá

„Šťastie znamená žiť altruisticky“
Son Mjong Mun
Stal sa našou súčasťou, súčasťou nášho každodenného myslenia a konania.
Anton Rop
Viceprezident Európskej investičnej banky a premiér Slovinska (2002 - 2004)
Všetky jeho aktivity pramenili z jeho obetavého srdca túžiaceho po spasení ľudstva a oslobodení Boha a taktiež z jeho hlbokej lásky k ľudstvu a úžasnej vízie budúcnosti.
Alfred Moisiu
Prezident Albánska (2002 - 2007)

Bez odkazu Otca Muna hrozí svetu, že sa stane ústavom pre choromyseľných, ktorý riadia samotní pacienti. Ďakujem Bohu za toto hnutie, pretože prináša odpovede na najkritickejšie problémy súčasného sveta.

Walter Fauntroy
Kongresman USA (1971 - 1991)
Ľudia niekedy viac hovoria ako konajú, ale táto výnimočná žena, Dr. Hak Ča Han Munová, iba nehovorí, ale je každý deň aktívna, pretože zasvätila svoj život otváraniu dverí a sŕdc a zmene sveta na lepšie miesto pre život. Som ňou veľmi oslovená.
Dalia Itzik
Predsedníčka Knesetu a prezidentka Izraela (2007)
Žije tým, čo hovorí - pravá láska a úcta ku každému človeku. Nech jej odkaz pretrvá a inšpiruje všetky mladé páry, ktoré prijali požehnanie manželstva, k naplneniu nesmiernej hodnoty rodiny.
Erna Hennicot-Schoepges
Predsedníčka parlamentu Luxemburska (1989 - 1995)
Rev. Mun navrhol „druhú komoru“ v OSN pozostávajúcu z predstaviteľov náboženstiev a kultúr. Neustále zdôrazňoval rodinu ako základnú jednotku šťastnej a mierovej spoločnosti. Zdôrazňoval, že ideálna rodina pozostáva z muža, ženy a ich detí a taktiež starých rodičov - trojgeneračná rodina.
Peter Tapsell
Predseda parlamentu Nového Zélandu (1993 - 1996)
Jeho odovzdanie sa šíreniu odkazu mieru a jednoty zostane neustále živé, ako aj jeho podpora medzináboženského dialógu medzi ľuďmi všetkých rás a kultúr.
1Gianni Pittella
Gianni Pittella
Podpredseda Európskeho parlamentu (2009 - 2014)
Matka Munová je ženou s nezlomným duchom, hlbokou láskou a úžasnou pokorou. Za svoj prínos k vytváraniu mierového sveta sa zapísala do histórie ako vizionárka.
Margarett R. Best
Poslankyňa provinčného parlamentu, Ontario, Kanada (2007-2013)
Želám si, aby Dr. Hak Ča Han Munovej jej memoáre umožnili byť oprávnene uznanou za jednu z najdôležitejších a najinšpiratívnejších žien v súčasnosti.
Patricia Lalonde
Poslankyňa Európskeho parlamentu (2017 - 2019)
Dr. Munová je vzorom pre ženy na celom svete v jej úsilí o vytvorenie svetového mieru. Nech jej rozhodnutie opäť ustanoviť rodinu ako najdôležitejší stavebný kameň silnej a mierovej spoločnosti ostane jej najdôležitejším a trvalým odkazom.
Ellen Sauerbrey
Tajomníčka Úradu USA pre populáciu, utečencov a migráciu (2006 - 2007)