Skip to content
Láska je cennejšia ako život,
pretože bez lásky niet života

Odkaz lásky

Projekt Odkaz lásky približuje životné dielo Rev. Son Mjong Muna (1920-2012) a jeho manželky Dr. Hak Ča Han Munovej. Po svadbe v 1960 zasvätili svoj život vytvoreniu sveta, v ktorom budú všetci ľudia žiť v mieri, harmónii a šťastí.

Manželia Munovci, známi ako Otec Mieru a Matka mieru, neúnavne podporovali medzinárodnú a medzikultúrnu harmóniu prostredníctvom verných manželstiev a pevných, zdravých rodín. Bez ohľadu na náboženstvo, národnosť, rasu a etnickú príslušnosť sme jedna veľká ľudská rodina v centre s Bohom, naším Nebeským rodičom.

Na tento účel manželia Munovci založili mnohé medzinárodné organizácie vrátanie Federácie rodín za svetový mier a zjednotenie (FFWPU), Univerzálnej mierovej federácie (UPF), Federácie žien za mier vo svete (WFWP) Medzinárodnej asociácie mládeže a študentov za mier (IAYSP) a iné.

Táto webová stránka vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia Rev. Son Mjong Muna a 60. výročia svadby manželov Munovcov. Pozývame vás zoznámiť sa bližšie s ich inšpirujúcou mierovou víziou a podporiť ju v akejkoľvek miere.

„Pre vytvorenie pravého mieru musíme najprv praktizovať pravú, bezpodmienečnú lásku“

Hak Ča Han Munová

Podstata

POŽEHNANIE MANŽELSTVA

Manželia Munovci, zakladatelia Federácie rodín za svetový mier a zjednotenie, začali tradíciu požehnania manželstva v 1960 svojím vlastným svadobným obradom. Ich odhodlanie vytvoriť spoločnosť založenú na verných manželstvách a pevných rodinách viedlo k rozšíreniu obradov požehnania manželstva do celého sveta, počas ktorých páry zasväcujú svoje manželstvo vyššiemu účelu a Bohu. Od 1960 najprv desiatky párov a neskôr každý rok desaťtisíce párov na celom svete prijali požehnanie manželstva.

Požehnanie manželstva je jedinečnou príležitosťou pre páry vytvoriť manželstvo v centre s Bohom, a tak vytvárať svet lásky. Čeliac rozpadu manželstiev na celom svete požehnanie manželstva predstavuje osvedčený spôsob, ako vytvoriť verné manželstvá a súdržné rodiny. Účasťou na obrade požehnania manželstva sa páry stávajú súčasťou svetovej komunity požehnaných párov, ktoré sa rozhodli stelesniť Božiu lásku vo svojom vzťahu a v rodine a vytvoriť svet založený na láske.

Tri hlavné princípy

Stať sa charakterným človekom

Rodíme sa do rodiny, aby sme si rozvíjali svoju osobnosť a dosiahli zrelosť. Vytváraním láskyplných vzťahov medzi členmi rodiny si osvojujeme chápanie univerzálnych princípov a hodnôt. Tým, že je naša myseľ zjednotená s Božími princípmi, sa prirodzene stávame zodpovednými vo svojich skutkoch.

Žiť pravou láskou

Po dosiahnutí zrelosti srdca a žijúc pravou láskou je jednoduchšie vytvoriť trvalý manželský vzťah a rodinu pravej lásky. V takejto rodine je prítomná Božia láska odovzdávaná z generácie na generáciu a umožňuje členom rodiny dosiahnuť a vyjadriť svoj jedinečný tvorivý potenciál. Takéto rodiny predstavujú základné jednotky spoločnosti, v ktorej ľudia žijú bez obáv a strachu.

Vytvárať blahobyt

Zodpovedným využívaním našej tvorivosti chrániť životné prostredie a vytvárať životné podmienky v prospech všetkých ľudí. Spoluprácou využiť náš potenciál pre vytvorenie mierového a prosperujúceho sveta, aký mali ľudia vytvoriť od počiatku svojej histórie. Jednotlivec žije pre účel rodiny, rodina pre účel národa a národ pre účel sveta. Týmto sa zaistí blahobyt pre všetkých.

„Nastal čas vymaniť sa z národných, náboženských, rasových a kultúrnych obmedzení a urobiť všetko pre vytvorenie mierového sveta. Boh nesmierne túži po zjednotenej svetovej ľudskej rodine.“

Son Mjong Mun