Skip to content

Mierová cena Sonhak

PEACE INITIATIVES

Mierová cena Sonhak

Mierová cena Sonhak je projekt založený s cieľom podporovať komplexnú víziu vytvorenia mierového sveta, prostredníctvom ktorej bude možné odstrániť konflikty, chudobu a ničenie životného prostredia.

Udržateľný mier v 21. storočí sa dá dosiahnuť jedine odstránením napätia a konfliktov vo svete, čo je možné rozvíjaním kultúry vzájomnej tolerancie a spolupráce. Na základe vízie zakladateľov „jedna rodina v centre s Bohom“ Mierová cena Sonhak vyzýva ľudí na upustenie od konfliktov a konkurencie a na vytvorenie mierového sveta rokovaniami a spoluprácou.

Zodpovednosť súčasnej generácie za budúce generácie

Budúce generácie nepredstavujú iba našich súčasných pokrvných potomkov, ale všetky generácie v budúcnosti. Keďže naše rozhodnutia ovplyvnia budúcnosť pozitívne alebo negatívne, treba byť pri rozhodovaní veľmi zodpovedný.

Ľudstvo je jedna rodina pozostávajúca zo sledu generácií.

Mierová cena Sonhak vníma ľudstvo ako spoločenstvo lásky jednotlivých generácií. Tak, ako rodičia milujú svoje deti bezpodmienečnou láskou, súčasníci musia urobiť všetko pre zabezpečenie mieru pre budúce generácie. Doteraz sa diskusie o mieri sústreďovali iba na súčasné problémy. Avšak koncept mieru, ktorý je v pozadí Mierovej ceny Sonhak, súvisí s prepojenosťou súčasnej generácie s budúcimi.

Share:

More Posts

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Svetový samit 2020

Svetový samit 2020, ktorý organizovala UPF, sa uskutočnil 3.-8. februára 2020 v Soule, Južná Kórea. Na samite sa stretlo široké spektrum odborníkov a aktivistov, aby

Federácia žien za mier vo svete

Spolupráca žien pri vytváraní jednej svetovej rodiny Federácia žien za mier vo svete (WFWP) je združenie žien, ktoré zdôrazňuje nenahraditeľnú rolu žien pri vytváraní mierovej

Send us a Message

Initiatives Form