Skip to content

Federácia žien za mier vo svete

PEACE INITIATIVES

Federácia žien za mier vo svete

Spolupráca žien pri vytváraní jednej svetovej rodiny

Federácia žien za mier vo svete (WFWP) je združenie žien, ktoré zdôrazňuje nenahraditeľnú rolu žien pri vytváraní mierovej svetovej spoločnosti. V duchu tejto vízie pôsobí na celom svete od komunálnej až po svetovú úroveň a zaoberá sa aktuálnymi problémami v spoločnosti a ich riešením použitím logiky lásky.

 

WFWP bola založená v 1992 v Južnej Kórei a rýchlo sa rozšírila do vyše 100 krajín. Časom získala všeobecný poradný štatút pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN.

Vízia

Spolupráca žien pri vytváraní jednej svetovej rodiny na základe kultúry trvalo udržateľného mieru.

Poslanie

Podpora žien ako mierotvorkýň a osobností v procese mierového rozvoja spoločnosti, národa a sveta. Prostredníctvom vzdelávania, spolupráce, zmierovania a humanitárnych projektov sa snaží vytvárať mierovú a prosperujúcu spoločnosť.

Share:

More Posts

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Mierová cena Sonhak

Mierová cena Sonhak je projekt založený s cieľom podporovať komplexnú víziu vytvorenia mierového sveta, prostredníctvom ktorej bude možné odstrániť konflikty, chudobu a ničenie životného prostredia.

Svetový samit 2020

Svetový samit 2020, ktorý organizovala UPF, sa uskutočnil 3.-8. februára 2020 v Soule, Južná Kórea. Na samite sa stretlo široké spektrum odborníkov a aktivistov, aby

Send us a Message

Initiatives Form