Skip to content

Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie

PEACE INITIATIVES

Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie

Založená v 1994 Rev. Son Mjong Munom a Dr. Hak Ča Han Munovou

 

Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie (FFWPU) je medzinárodné združenie rodín usilujúce sa o vytvorenie sveta mieru a jednoty pre všetkých ľudí a o stelesnenie ideálu pravej lásky v duchu Božieho princípu, ktorý predstavuje základnú filozofiu Hnutia zjednotenia.

FFWPU pôsobí v týchto troch oblastiach:

Rodina

Mier

Zjednotenie

Keďže Boh je naším Nebeským rodičom, tak každý z nás má rovnakú a božskú hodnotu. Našou snahou je poskytnúť ľuďom poznanie potrebné pre rozvoj osobného vzťahu s Bohom a pre harmonické vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Boh ako náš rodič túži po tom, aby sme vo svojom živote prežili všetky rozmery lásky. Na základe detskej lásky voči svojim rodičom, súrodeneckej lásky, manželskej lásky a nakoniec rodičovskej lásky voči svojim deťom, ktorá odzrkadľuje Božiu rodičovskú lásku, dokážeme láskou objať všetkých ľudí a vytvoriť jednu rodinu v centre s Bohom.
 

Spoluprácou s podobne zameranými organizáciami, odborníkmi a medzináboženskými združeniami hľadáme praktické spôsoby ozdravenia vzťahov v rodinách a v spoločnosti s cieľom vytvorenia mierového a prosperujúceho sveta. V duchu odkazu Božej lásky pre všetkých ľudí sa snažíme rozširovať kultúru srdca do celého sveta.

 
 

Share:

More Posts

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Mierová cena Sonhak

Mierová cena Sonhak je projekt založený s cieľom podporovať komplexnú víziu vytvorenia mierového sveta, prostredníctvom ktorej bude možné odstrániť konflikty, chudobu a ničenie životného prostredia.

Svetový samit 2020

Svetový samit 2020, ktorý organizovala UPF, sa uskutočnil 3.-8. februára 2020 v Soule, Južná Kórea. Na samite sa stretlo široké spektrum odborníkov a aktivistov, aby

Federácia žien za mier vo svete

Spolupráca žien pri vytváraní jednej svetovej rodiny Federácia žien za mier vo svete (WFWP) je združenie žien, ktoré zdôrazňuje nenahraditeľnú rolu žien pri vytváraní mierovej

Send us a Message

Initiatives Form