Skip to content

zhromaždenie nádeje

za vytvorenie nebeského zjednoteného sveta

Rev. Son Mjong Mun, jeden z najvizionárskejších mužov sveta, a Dr. Hak Ča Han Munová, mimoriadna predstaviteľka žien, zasvätili svoj život vytvoreniu sveta neobmedzovaného vierovyznaním, národnosťou a etnickou príslušnosťou v duchu univerzálneho princípu:
Odpustiť – Milovať – Zjednotiť sa.
Iniciovali stovky organizácií a projektov podporujúcich mládež, rodinu a vytváranie mierovej spoločnosti.

Matka mieru

Po prvýkrát otváram okno do svojho života. Robím tak s nádejou, že príbeh života žitého v súlade s Božou láskou vyvolá v ostatných podobné zanietenie.

MOPpng
SK-MOP

Hľadanie strateného mieru

Roky som vyzýval k vytvoreniu sveta, kde by všetky náboženstvá žili spolu v harmónii, kde by všetky rasy žili ako jedna rodina a všetky národy by existovali v jednote. Ale to jediné, čoho boli tisíce rokov trvajúce dejiny svedkom, bolo iba stále narastajúce rozdelenie. Dnes žijeme vo veku globalizácie. Kvôli budúcnosti sa musíme bezpodmienečne zjednotiť.

Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia

Touto výstavou si pripomíname sté výročie narodenia Rev. Son Mjong Muna a vzdávame poctu jeho životnému dielu. Jeho život bol vskutku výnimočným a sme hrdí predstaviť vám súhrn najdôležitejších aspektov jeho života, činnosti a myšlienok. V 2020 bolo taktiež 60. výročie svadby manželov Munovcov, známych ako Praví rodičia. Od odchodu Otca Muna do duchovného sveta v 2012 Matka Munová pokračuje v ich spoločnom úsilí o vytvorenie mierového sveta.

MANŽELIA MUNOVCI INICIOVALI A PODPOROVALI MNOHÉ PROJEKTY. ZISTITE, V ČOM BY STE SA MOHLI ANGAŽOVAŤ.