Skip to content

Mierová iniciatíva „Cesta mieru“

PEACE INITIATIVES

Mierová iniciatíva „Cesta mieru“

Už v 1981 Rev. Dr. Son Mjong Mun navrhol vytvorenie medzinárodnej diaľnice.

Cesta mieru je globálnym mierovým projektom Univerzálnej mierovej federácie. Začiatky projektu siahajú do 1981, kedy Rev. Dr. Son Mjong Mun navrhol vytvorenie medzinárodnej diaľnice, ktorá by pozemnou dopravou prepojila ľudí na celom svete.

Súčasťou tejto mierovej iniciatívy sú tieto dva projekty: podmorský tunel medzi Kóreou a Japonskom, a prepojenie Sibíri a Aljašky cez Beringov prieliv.

Doteraz neexistuje žiadna cesta špecificky navrhnutá a vybudovaná ako cesta k dosiahnutiu svetového mieru.

 

Projekt medzinárodnej diaľnice mieru vystihuje presvedčenie Rev. Muna o tom, že ľudstvo je jedna rodina v centre s Bohom a ak by sa ľudia mohli každodenne stretávať a vymieňať si svoje skúsenosti a klady svojej kultúry, strach a nedorozumenia prameniace z histórie by sa čoskoro stratili.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Send us a Message