Skip to content

Mier sa začína mnou – Viedeň 2018

PEACE INITIATIVES

Mier sa začína mnou – Viedeň 2018

Pravá matka v 2018 navštívila Viedeň, Rakúsko, aby prehovorila na festivale mieru a rodiny „Mier sa začína mnou“.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Send us a Message