Skip to content

« La paix commence avec moi » Vienne 2018

PEACE INITIATIVES

« La paix commence avec moi » Vienne 2018

Hak Ja Han Moon s’est rendue à Vienne, en Autriche, en 2018 pour le rassemblement « La paix commence avec moi ».

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Send us a Message