Skip to content

Privacy Notice

 

FFWPU- אירופה הצהרת פרטיות כללית (אתר מורשת האהבה)

 

 

הנתונים האישיים שלך – מה זה?

 

“נתונים אישיים” הוא כל מידע על אדם חי המאפשר לזהות אותו באמצעות נתונים אלה (למשל: שם, תמונות, קטעי וידאו, כתובת דוא”ל או כתובת). הזיהוי יכול להיות על ידי המידע בלבד או בשילוב עם כל מידע אחר. עיבוד המידע האישי נשלט על ידי [התקנה הכללית להגנת נתונים 2016/679 (“GDPR”) וחקיקה אחרת הנוגעת לנתונים אישיים וזכויות כגון חוק זכויות האדם 1998].

 

מי אנחנו?

הודעת פרטיות זו נמסרת לך על ידי התאחדות המשפחות לשלום עולמי ואחדות Europe e.V. – (FFWPU) שהיא היוצרת של אתר מורשת האהבה, ובקר הנתונים עבור הנתונים שלך. ה FFWPU Europe e.V. מורכבת ממספר קבוצות ובעלי תפקידים שונים, הפועלים יחד על מנת לקדם את משימת התנועה במדינות ובקהילה ברחבי אירופה והמזרח התיכון. העבודה נעשית בשיתוף עם: ראשי קהילות וועדות מקומיות, וכן מחלקות שונות במשרד הראשי כגון: עניינים כלליים, משפחה מבורכת, חינוך,HARP, CARP, UPF, WFWP  וכו’.

מאחר שהתנועה מורכבת מכל האנשים והקבוצות הללו העובדים יחדיו, יתכן ונצטרך לשתף נתונים אישיים שאנו מחזיקים בהם, בכדי שיוכלו לבצע את אחריותם כלפי התנועה ועבור קהילותינו. הקבוצות שהוזכרו לעיל הינן בקרות נתונים משותפים. המשמעות היא שלכולנו יש אחריות כלפיך לגבי האופן בו אנו מעבדים את הנתונים שלך.

לכל אחד מבקרי הנתונים יש  את המשימות שלו בתוך התנועה, ותיאור של הנתונים המעובדים ולאיזו מטרה, מוצג בהודעת הפרטיות הזו. הודעת פרטיות זו נשלחת אליך על ידי FFWPU Europe e.V. מטעמנו ובשמם של כל אחד מבקרי המידע הללו. בהמשך, הודעת פרטיות זו אנו משתמשים במילה “אנו” בכדי להתייחס לכל בקר נתונים, בהתאמה.

 

אילו נתונים מעבדים בקרי הנתונים המפורטים לעיל?

במידת הצורך, הם יעבדו את כל אחד מהפריטים הבאים או כולם בכדי לבצע את משימותיהם:

 • שמות, כותרות, כינויים ותצלומים;

 • פרטי קשר כגון מספרי טלפון, כתובות וכתובות דוא”ל;

 • היכן שהם רלוונטיים למשימתנו, או מקום שאתה מספק אותם לנו, אנו עשויים לעבד מידע דמוגרפי כגון מין, גיל, תאריך לידה, מצב זוגי וברכה, קבוצת ברכה, לאום, היסטוריה של חינוך / עבודה, אקדמי / מקצועי כישורים, תחביבים, הרכב משפחתי ותלויים;

 • כאשר אתה מבצע תרומות או משלם עבור פעילויות כמו שימוש באולם, מזהים פיננסיים כגון מספרי חשבון בנק, מספרי כרטיסי תשלום, מזהי תשלום / עסקה;

 

 

כיצד אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך?

 

בקרי המידע יעמדו בהתחייבויותיהם החוקיות לשמור על מידע אישי מעודכן; לאחסן ולהשמיד אותו בצורה מאובטחת; לא לאסוף או לשמור כמויות יתר של נתונים; לשמור על אבטחת המידע האישי, ולהגן על נתונים אישיים מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה וחשיפה בלתי מורשית וכדי להבטיח שקיימים אמצעים טכניים מתאימים להגנה על נתונים אישיים.

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך למטרות הבאות (לחלקן או לכולן):  

 

 • לאפשר לנו לעמוד בכל ההתחייבויות המשפטיות והמעוגנות בחוק;

 • לבצע נהלי אבטחה מקיפים (כולל בדיקת נאותות וטיפול בתלונות) בהתאם לשיטות ההגנה הטובות ביותר מעת לעת במטרה להבטיח כי סביבות בטוחות  מובטחות לכל הילדים והמבוגרים בסיכון;

 • להעביר את משימת התנועה לקהילה שלנו, ולבצע כל פעילות אחרת של התנדבות או צדקה לרווחת הציבור, כאמור בחוקה ובמסגרת המעוגנת בחוק של כל מנהל נתונים;
 • לשמר את החשבונות והתיעוד שלנו; • לעבד תרומה שביצעת (כולל מידע על עזרה במתנה);

 • לחפש אחר נקודת השקפתך או הערותיך;

 • להודיע ​​לך על שינויים בשירותים, באירועים ובעלי תפקידים שלנו;

 • כדי לשלוח אליך מידע שביקשת ואשר עשוי לעניין אותך. אלו עשויות לכלול מידע על קמפיינים, ערעורים, פעילויות גיוס כספים אחרות;

 • לעבד מענק או בקשה לתפקיד;

 • לאפשר לנו לספק שירות התנדבותי לרווחת הציבור באזור גיאוגרפי מסוים כמפורט בחוקה שלנו;

 

 

מהו הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים שלך?

 

רוב הנתונים שלנו מעובדים מכיוון שהם נחוצים לאינטרסים הלגיטימיים שלנו, או לאינטרסים הלגיטימיים של צד שלישי (כגון ארגון אחר שקשור ל (FFWPU Europe e.V. דוגמא לכך היא עבודת השמירה שלנו למען הגנה על ילדים ומבוגרים בסיכון. אנו תמיד ניקח בחשבון את האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך.

אנו עשויים גם לעבד נתונים אם הדבר נחוץ לביצוע חוזה איתך, או לנקוט צעדים בכדי ליצור התקשרות בחוזה. דוגמא לכך היא עיבוד הנתונים שלך בקשר להשכרת מתקני התנועה.

באשר נרצה לעשות שימוש במידע שלך מלבד בהתאם לאחד מבסיסים משפטיים אלה, נבקש תחילה את הסכמתך לשימוש זה.

 

שיתוף הנתונים האישיים שלך

הנתונים האישיים שלך יטופלו כחסויים לחלוטין. סביר להניח שנצטרך לשתף את הנתונים שלך עם חלק מהאפשרויות הבאות או כולן (אך רק במידת הצורך):

הגופים המתאימים של התאחדות המשפחות לשלום עולמי ואחדות הבינלאומית FFWPU בקוריאה, והסניפים הלאומיים של FFWPU כולל בקרי הנתונים האחרים; הסוכנים, השרתים והקבלנים שלנו. לדוגמה, אנו עשויים לבקש מספק מסחרי לשלוח ידיעונים מטעמנו, או לתחזק את תוכנת מסד הנתונים שלנו; עוזרים או מנהיגים זמניים, שליחים עם הרשאות ההנהלות הלאומיות רשאים להשתתף במשימה שלנו בתמיכה במנהיגים הרגילים שלנו, בקהילות המקומיות ובמחלקות ההנהגות הלאומיות; לעיתים, ארגונים קשורים אחרים כגון WFWP, UPF וכו’, או קבוצות אשר יחד איתן אנו מקיימים אירועים או פעילויות משותפות.

 

 

כמה זמן אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך?

 

אנו נשמור כמה רשומות לצמיתות אם אנו נדרשים לכך כחוק. אנו עשויים לשמור מספר רשומות אחרות לזמן מוארך. לדוגמה, הנוהג הטוב ביותר כיום לניהול רישומים פיננסיים לתקופה מינימלית של 7 שנים לתמיכה בביקורות. אנו נשתדל לשמור נתונים רק כל עוד אנו זקוקים להם. המשמעות היא שאנו עשויים למחוק את המידע כאשר אין בו צורך יותר.

באופן כללי נקבעות תקופות לשמירת נתונים תוך התחשבות:

 • משך מערכת היחסים בינינו (למשל: חברות, הגשת בקשה וצורך לגיטימי להיות מזוהה כאשר אנו יוצרים עימך קשר).

 • דרישות משפטיות לשמירת נתונים

 • חוק ההתיישנות

 

 

אתרי צד שלישי ומדיה חברתית

עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי ומדיה חברתית ולהתאים את הגדרות הפרטיות כראות עיניך. אתרים ופלטפורמות שאינם שייכים להתאחדות המשפחות לשלום עולמי ואחדות – Europe e.V. אינם מכוסים במדיניות פרטיות זו.

פלטפורמות דיגיטליות של התאחדות המשפחות לשלום עולמי ואחדות – Europe e.V. עשויות לספק קישורים ליישומי צד, צדדים שלישיים, מוצרים, אתרים או אתרים לנוחיות המשתמש ומידע. התאחדות המשפחות לשלום עולמי ואחדות –  Europe e.V.איננה שולטת באתרים של צדדים שלישיים או במדיניות הפרטיות שלהם, העשויה להיות שונה משל זו של התאחדות המשפחות לשלום עולמי ואחדות Europe e.V.  כמו כן היא איננה תומכת או מייצגת ייצוג כלשהו אתרי צד שלישי. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מקיים עימו אינטראקציה לפני שתאפשר איסוף המידע האישי שלך והשימוש בו.

אנו מספקים גם קישורי מדיה חברתית המאפשרים לך לשתף מידע עם הרשתות החברתיות שלך ולקיים אינטראקציה עם התאחדות המשפחות לשלום עולמי ואחדות – Europe e.V. באתרי מדיה חברתית שונים. השימוש בקישורים אלה עשוי להביא לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות ובהגדרות הפרטיות של אתרי המדיה החברתית איתם אתה מתקשר, כדי לוודא שאתה מבין כי המידע עשוי להיאסף, לעשות בו שימוש ולחלוק אותו על ידי אותם אתרים ולהתאים הגדרות אלה כראות עיניך.

 

הזכויות שלך והמידע האישי שלך

יש לך את הזכויות הבאות ביחס למידע האישי שלך:

 • בעת מימוש אחת מהזכויות המפורטות להלן, על מנת לעבד את בקשתך, ייתכן שנצטרך לאמת את זהותך לצורך ביטחונך. במקרים כאלה נצטרך שתגיב עם הוכחת זהותך לפני שתוכל לממש זכויות אלה.

 • הזכות לגשת למידע שאנו מחזיקים אודותיך. בכל נקודת זמן,  תוכל ליצור איתנו קשר כדי לבקש את המידע שאנו מחזיקים אודותיך, וכן לברר מדוע יש לנו את המידע הזה, למי יש גישה למידע ומהיכן השגנו אותו. לאחר שנקבל את בקשתך אנו נגיב תוך חודש. אין עמלות או חיובים.

 • הזכות לתקן ולעדכן את המידע שאנו מחזיקים אודותיך. אם הנתונים שאנו מחזיקים אודותיך אינם מעודכנים, לא שלמים או לא נכונים, תוכל להודיע לנו והנתונים שלך יעודכנו.

 • הזכות למחוק את המידע שלך. אם אתה מרגיש שאסור לנו עוד להשתמש בנתונים שלך או שאנחנו משתמשים באופן לא חוקי בנתונים שלך, אתה יכול לבקש שנמחק את הנתונים שבידינו. כשנקבל את בקשתך אנו נאשר אם הנתונים נמחקו או את הסיבה לכך שלא ניתן למחוק אותם (למשל מכיוון שאנו זקוקים להם למען האינטרסים הלגיטימיים שלנו או למטרות רגולטוריות שלנו).

 • הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים שלך. זכותך לבקש שנפסיק לעבד את הנתונים שלך. עם קבלת הבקשה ניצור איתך קשר ונודיע לך אם אנו מסוגלים להיענות או אם יש לנו עילה לגיטימית להמשיך ולעבד את הנתונים שלך. גם לאחר שתממש את זכותך להתנגד, אנו עשויים להמשיך להחזיק את הנתונים שלך בכדי לעמוד בזכויותיך האחרות או להביא או להגן על טענות משפטיות.

 • הזכות לניידות נתונים. זכותך לבקש שנעביר חלק מהנתונים שלך לבקר אחר. אנו נענה לבקשתך, היכן שניתן יהיה לעשות זאת, תוך חודש מרגע קבלת בקשתך.

 • הזכות למשוך את הסכמתך לעיבוד בכל עת עבור כל עיבוד נתונים אליו התבקשה הסכמה. אתה יכול למשוך את הסכמתך בקלות בטלפון, בדוא”ל או בדואר (ראה פרטי קשר בהמשך).

 • הזכות להתנגד לעיבוד נתונים אישיים במידת הצורך.

 • הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח “הממונה הפדרלי להגנת המידע וחופש המידע”.

 

 

העברת נתונים לחו”ל

כל מידע אישי אלקטרוני המועבר למדינות או לטריטוריות מחוץ לאיחוד האירופי יושם רק על מערכות העומדות באמצעים המעניקים הגנה שוות ערך על זכויות אישיות, בין אם באמצעות הסכמים בינלאומיים או חוזים שאושרו על ידי האיחוד האירופי. האתר שלנו נגיש גם מחו”ל ולכן לעתים ניתן לגשת מחו”ל לחלק מהנתונים האישיים (למשל בעלון).

 

שימוש בעוגיות

קובץ עוגייה הוא מידע טקסט בלבד שהאתר מעביר לדיסק הקשיח של המחשב שלך כך שהאתר יוכל לזכור מי אתה. קובץ העוגייה בדרך כלל יכיל את שם תחום האינטרנט ממנו הגיעה העוגייה, “אורך החיים” של העוגייה, וערך, בדרך כלל מספר ייחודי שנוצר באופן אקראי. כשאתה משתמש וניגש לשירות, אנו עשויים להציב מספר קבצי  עוגייה בדפדפן האינטרנט שלך. אנו משתמשים בעוגיות למטרות הבאות: בכדי לאפשר פונקציות מסוימות של השירות, לספק ניתוחים, לאחסן את העדפותיך ולאמת משתמשים. אנו משתמשים בעוגיות הפעלה וגם בעוגיות מתמשכות על השירות ואנחנו משתמשים בסוגים שונים של עוגיות בכדי להפעיל את השירות. בנוסף לעוגיות שלנו, אנו עשויים להשתמש גם בעוגיות של צדדים שלישיים שונים בכדי לדווח על סטטיסטיקות שימוש של השירות, להעביר פרסומות בשירות ובאמצעותו וכך הלאה. אם ברצונך להגביל או לחסום עוגיות אתה יכול להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך – לחץ על הקישור הבא למידע נוסף: www.aboutcookies.org.

 

פרטי התקשרות:

אנא צרו עימנו קשר אם יש לכם שאלה כלשהי לגבי הודעת הפרטיות הזו או לגבי המידע שאנו מחזיקים עליך או בכדי לממש את כל זכויות, שאלות או תלונות רלוונטיות לכתובת:

The Data Controller, FFWPU Europe

Stegstr. 40, 60594 Frankfurt am Main

Tel: +49–176-82695358

Email: [email protected]