Skip to content

Mládežnické organizace

PEACE INITIATIVES

Mládežnické organizace

Budování světa míru životem pro druhé

Asociace studentů pro výzkum Principu (CARP)

CARP byl založen manželi Munovými s vizí pro mládež. Mladí lidé jsou vedeni k tomu, aby předtím, než budou žít pro sebe, pro svou rodinu a svou zemi, žili pro svět. Manželé Munovi věřili, že nadšení a zápal mladých lidí může pohnout národy, a že když se mladí lidé pro něco rozhodnou, jsou ve svém úsilí energičtí a vytrvalí. Záměrem manželů Munových bylo, aby CARP mladým lidem poskytl podněty a prostředí, potřebné nikoli v prvé řadě pro jejich rozvoj intelektuální nebo finanční, ale především pro rozvoj jejich srdcí.

 

CARP má pobočky na univerzitních kampusech. Programy a aktivity vytvářejí studenti pro studenty. Vytváříme programy, akce a činnosti založené na principech, jejichž cílem je vychovávat budoucí vůdčí osobnosti. CARP chce zapojovat studenty do cílevědomé a smysluplné diskuse a do hlubokých a dlouhotrvajících vztahů, jež jsou základem pro mír a rozvoj.

 
 CARP a Berlínská zeď

MLÁDEŽ A STUDENTI ZA MÍR (YSP)

Poslání YSP

Posilovat mír ve světě tím, že prostřednictvím výchovy charakteru a projektů zaměřených na mír, podporujících cíle OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje, umožníme mládeži a studentům stát se globálními občany.

„Co kdyby nová generace mladých lidí, našich budoucích vůdců, vyrostla s globálním přístupem a myslela na ostatní více než na sebe? Není to v podstatě srdce, které z člověka dělá hrdinu? Co kdyby se tito takoví lidé stali podnikateli, učiteli, lékaři, politiky, environmentalisty nebo sociálními pracovníky? Nepřinesla by tato kultura trvale udržitelný mír do rodin, společnosti, národů a do světa? Vizí projektu Mládež a studenti za mír je pomoci vytvořit kulturu míru v každé části světa, tak aby úsilí prospět celku, a ne jen sobě samému, stalo normou.“

Hodnoty YSP

Odpovědnost

Integrita

Služba

Empatie

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Cena míru Sunhak

Cena míru Sunhak byla založena s cílem napomáhat řešení problémů, jimž lidstvo čelí, jako například konflikty, chudoba, ničení životního prostředí a další, a to zejména

Světový summit 2020

Ve dnech 3. – 8. února 2020 se v jihokorejském Soulu konal za podpory a pod záštitou Univerzální federace míru „Světový summit 2020“. Cílem summitu

Send us a Message