Skip to content

Světový summit 2020

PEACE INITIATIVES

Světový summit 2020

Ve dnech 3. – 8. února 2020 se v jihokorejském Soulu konal za podpory a pod záštitou Univerzální federace míru „Světový summit 2020“. Cílem summitu bylo zabývat se kritickými výzvami, jimž lidstvo čelí, jako jsou například změna klimatu, chudoba nebo konflikty, a zároveň propojit širokou škálu odborníků a zúčastněných stran, aby se nad těmito problémy zamýšleli společně a mohli tak poskytnout užitečné poznatky a doporučení, jež by přispěla k vytvoření trvalého míru ve světě.

Vodítkem diskusí byly tři základní hodnoty či principy: vzájemná závislost, společná prosperita a univerzální hodnoty. Pokud by se lidé na celém světě uvedenými principy řídili, společnost by byla spravedlivější, národy by se mohly více vzájemně obohacovat a náš život by byl lepší.

Zahajovacího zasedání se zúčastnilo více než 6 000 delegátů zastupujících 170 zemí, mezi nimiž byly bývalé i současné hlavy států a vlád, zákonodárci, ministři, náboženští představitelé, novináři, podnikatelé, představitelky ženských organizací, mládežničtí vůdci a vědci včetně laureátů Nobelovy ceny.

Vyvrcholením Světového summitu 2020 bylo přijetí prohlášení, že „globální společenství občanů milujících mír a jejich neúnavné úsilí o uvedení principů vzájemné závislosti, společné prosperity a univerzálních hodnot do praxe pomůže vyřešit konflikty a rozpory mezi náboženstvími, rasami a národy.“

Rezoluce končí výzvou „podporovat a posilovat šest hlavních asociací Univerzální federace míru, založených s cílem prosazovat mír, přispívat k blahu lidstva a pracovat, každá se svým jedinečným posláním, jako součást jednoho celku v souladu s principy vzájemné závislosti, společné prosperity a univerzálních hodnot“.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Cena míru Sunhak

Cena míru Sunhak byla založena s cílem napomáhat řešení problémů, jimž lidstvo čelí, jako například konflikty, chudoba, ničení životního prostředí a další, a to zejména

Federace žen za světový mír (WFWP)

Ženy spolupracují na vytvoření jedné globální rodiny Federace žen za světový mír je organizace prosazující zapojení žen do úsilí o vytvoření celosvětové společnosti míru. WFWP

Send us a Message

Initiatives Form