Skip to content

Federace žen za světový mír (WFWP)

PEACE INITIATIVES

Federace žen za světový mír (WFWP)

Ženy spolupracují na vytvoření jedné globální rodiny

Federace žen za světový mír je organizace prosazující zapojení žen do úsilí o vytvoření celosvětové společnosti míru. WFWP má společnou vizi, přispívá k řešení globálních problémů prostřednictvím akcí konaných na celosvětové úrovni, a zároveň řeší specifické problémy a překážky v každém regionu na místní úrovni.

Mezinárodní WFWP byla založena v roce 1992 v jižní Koreji a rychle se rozšířila do více než stovky zemí světa. O pouhých pět let později byl mezinárodní WFWP udělen statut generálního konzultanta při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC).

Pojem „budoucí generace“ se nevztahuje pouze na naše vlastní fyzické potomky, ale také na všechny další generace, které budou následovat. Protože všechna rozhodnutí přijatá současnou generací ovlivní generace budoucí, musíme za své činy převzít zodpovědnost.

Vize

Spolupráce žen na vytvoření jedné globální rodiny vycházející z kultury trvale udržitelného míru.

Poslání

Posílení role žen jako tvůrkyň a iniciátorek míru v rodině, s cílem pomoci transformaci společnosti, národa a světa. Prostřednictvím vzdělávání, partnerství, usmíření a humanitární služby se WFWP snaží podporovat a vytvářet prostředí míru a blahobytu pro budoucí generace a lidi všech ras, kultur a náboženských vyznání.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Cena míru Sunhak

Cena míru Sunhak byla založena s cílem napomáhat řešení problémů, jimž lidstvo čelí, jako například konflikty, chudoba, ničení životního prostředí a další, a to zejména

Světový summit 2020

Ve dnech 3. – 8. února 2020 se v jihokorejském Soulu konal za podpory a pod záštitou Univerzální federace míru „Světový summit 2020“. Cílem summitu

Send us a Message

Initiatives Form