Skip to content

ŘEKLI O OTCI A MATCE MUNOVÝCH

„Štěstí je život žitý pro druhé“
Son Mjong-mun

Stal se součástí nás, součástí našeho každodenního způsobu myšlení, jednání a práce.
Anton Rop
Vicepresident Evropské investiční banky, premiér Slovinska (2002 - 2004)
„Veškeré konání Dr. Muna vychází z jeho obětavého a upřímného srdce usilujícího o záchranu lidstva a osvobození Boha, stejně jako z jeho velké lásky k člověku a mocného poselství naděje pro budoucnost.“
Alfred Moisiu
prezident Albánie (2002 - 2007)

Pokud nepřijmeme poselství Otce Muna, hrozí nám, že se z našeho světa stane azyl, o který se starají vězni. Děkuji Bohu za toto hnutí, protože je odpovědí na nejkritičtější problémy, kterým dnes svět čelí.

Walter Fauntroy
kongresman USA (1971 - 1991)
Povahou lidských bytostí je, že někdy více mluvíme a méně jednáme, ale tato velmi zvláštní žena, Dr. Hak-ča Han Munová, nejen mluví, ale také jedná každý den. Zasvětila svůj osobní i rodinný život tomu, aby pomáhala otevírat dveře a srdce, investujte peníze, aby se ze světa stalo lepší místo pro život. Příběh této ženy a její rodiny mne velmi oslovil.
Dalia Itzik
předsedkyně izraelského Knessetu (2006 až 2009), prozatímní prezidentka Izraele (2007)
Žije tím, co hlásá: pravou láskou a úctou ke každému člověku. Kéž její poselství pokračuje a inspiruje všechny mladé páry, kterým bylo požehnáno manželství, o ohromné hodnotě rodiny.
Erna Hennicot-Schoepges
předsedkyně Poslanecké sněmovny, Lucembursko (1989 - 1995)
Rev. Moon navrhl „druhou komoru“ v OSN složenou ze zástupců hlavních náboženských a kulturních skupin. Neustále propagoval rodinu jako základní jednotku šťastné a mírumilovné společnosti. Je mu jasné, že ideální rodinu tvoří muž a žena, jejich děti a prarodiče - „třígenerační rodina“.
Peter Tapsell
předseda Poslanecké sněmovny, Nový Zéland (1993 - 1996)
Jeho odhodlání šířit poselství míru a jednoty zůstane vždy živé, stejně jako jeho podpora mezináboženského dialogu a spolupráce lidí všech ras a kultur.
1Gianni Pittella
Gianni Pittella
místopředseda Evropského parlamentu (2009 - 2014)
Matka Mun je žena nezdolného ducha, hluboké lásky a neuvěřitelné pokory. Díky jejímu příspěvku k lepšímu a mírumilovnějšímu světu získala pevné místo v historii jako vizionářská vůdkyně.
Margarett R. Best
poslankyně parlamentu, Ontario, Kanada (2007-2013)
Kéž Memoáry Dr. Hak-ča Han Mun dovolí, aby byla právem uznána jednou z nejdůležitějších a nejinspirativnějších ženských vůdkyň naší doby.
Patricia Lalonde
Poslankyně Evropského parlamentu (2017 - 2019)
Dr. Mun je vzorem pro ženy po celém světě, protože pracuje pro světový mír. Její odhodlání obnovit rodinu jako nejdůležitější stavební kámen silných a mírumilovných společností může být jejím nejdůležitějším a trvalým odkazem.
Ellen Sauerbrey
asistentka tajemníka Úřadu pro populaci, uprchlíky a migraci Ministerstva zahraničí USA (2006 - 2007)