Skip to content

Cena míru Sunhak

PEACE INITIATIVES

Cena míru Sunhak

Cena míru Sunhak byla založena s cílem napomáhat řešení problémů, jimž lidstvo čelí, jako například konflikty, chudoba, ničení životního prostředí a další, a to zejména podporou komplexních a na budoucnost orientovaných vizí a projektů.

Trvalého míru ve 21. století lze dosáhnout pouze odstraněním napětí a konfliktů ve světě a rozvíjením globální kultury vzájemného respektu a spolupráce. Na základě vize zakladatelů „Jedna lidská rodina pod vládou Boha“ vybízí cena míru Sunhak všechny lidi, aby se pokusili dosáhnout míru tím, že upřednostní dialog a spolupráci před konflikty a bezohlednou konkurencí.

Odpovědnost současné generace vůči generacím budoucím

Pojem „budoucí generace“ se nevztahuje pouze na naše vlastní fyzické potomky, ale také na všechny další generace, které budou následovat. Protože všechna rozhodnutí přijatá současnou generací ovlivní generace budoucí, musíme za své činy převzít zodpovědnost.

Lidstvo je jedna rodina sestávající ze všech po sobě následujících generací.

Tvůrci ceny míru Sunhak se dívají na svět jako na společenství lásky propojené po sobě následujícími generacemi. Proto podobně jako rodiče pečují o své děti s bezpodmínečnou láskou, měli by ti, kteří žijí v současnosti, vytvořit pro příští generace prostředí míru. Až dosud se diskuse o míru omezovaly na současné problémy. Koncept míru, který je základem mírové ceny Sunhak, je však založen na propojenosti mezi současnými a budoucími generacemi.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Světový summit 2020

Ve dnech 3. – 8. února 2020 se v jihokorejském Soulu konal za podpory a pod záštitou Univerzální federace míru „Světový summit 2020“. Cílem summitu

Federace žen za světový mír (WFWP)

Ženy spolupracují na vytvoření jedné globální rodiny Federace žen za světový mír je organizace prosazující zapojení žen do úsilí o vytvoření celosvětové společnosti míru. WFWP

Send us a Message

Initiatives Form