Skip to content

Federace rodin za světový mír a sjednocení (FRSMS)

PEACE INITIATIVES

Federace rodin za světový mír a sjednocení (FRSMS)

Založena Dr. Son-mjong Munem a Dr. Hak-ča Han Munovou v roce 1994.

Federaci rodin za světový mír a sjednocení tvoří rodiny z celého světa, které se snaží přispívat k vytváření míru a jednoty mezi národy, rasami a náboženstvími, a uskutečnit tak ideál pravé lásky, jak je objasněno v základním učení zakladatelů zvaném Boží princip.

FRSMS prosazuje následující ideály:

Rodina

Mír

Sjednocení

S Bohem jako naším Nebeským rodičem sdílíme všichni rovnocennou a božskou hodnotu. Na tomto základě se snažíme nabídnout poznání potřebné pro rozvoj osobního vztahu s Bohem a pro rozvoj vzájemných vztahů.

Jako náš rodič Bůh touží, aby každý z nás prožíval plnohodnotné vztahy. Díky lásce, kterou dostáváme a cítíme ve vztahu se svými rodiči a prarodiči, se sourozenci, nebo lásce, kterou zažíváme jako manželé, můžeme nakonec zdědit Boží srdce jako své vlastní a být díky tomu schopni obejmout takovou láskou svět a pomoci vytvořit jednu lidskou rodinu pod vládou Boha.

Ve spolupráci s přidruženými organizacemi a dalšími partnery usilujeme o nalezení praktických způsobů, jak zlepšit vzájemné vztahy mezi lidmi, vztah člověka k životnímu prostředí, a naše chápání vesmíru. To vše může napomoci vytvoření světa míru a prosperity. Nejrůznějšími vědomými skutky lásky můžeme ve světě rozšířit kulturu srdce.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Cena míru Sunhak

Cena míru Sunhak byla založena s cílem napomáhat řešení problémů, jimž lidstvo čelí, jako například konflikty, chudoba, ničení životního prostředí a další, a to zejména

Světový summit 2020

Ve dnech 3. – 8. února 2020 se v jihokorejském Soulu konal za podpory a pod záštitou Univerzální federace míru „Světový summit 2020“. Cílem summitu

Federace žen za světový mír (WFWP)

Ženy spolupracují na vytvoření jedné globální rodiny Federace žen za světový mír je organizace prosazující zapojení žen do úsilí o vytvoření celosvětové společnosti míru. WFWP

Send us a Message