Skip to content

Láska je cennější než život,

protože bez lásky nemůže být život.

Odkaz lásky

Odkaz lásky oslavuje celoživotní dílo Dr. Son-mjong Muna (1920-2012) a jeho manželky Dr. Hak-ča Han Munové, kteří po svatbě v roce 1960 zasvětili celý svůj život vytvoření světa, kde by všichni lidé mohli žít v míru, harmonii a štěstí.

Manželé Munovi, známí jako Otec a Matka míru, neúnavně pracovali na posílení mezinárodní a mezikulturní harmonie prostřednictvím uzavřených manželství a silných a zdravých rodin.

Máme sice různá náboženství, národnosti, rasy a etnický původ, ale všichni jsme jedna lidská rodina, svaté společenství Boha, našeho Nebeského rodiče.

Za tímto účelem vytvořili řadu mezinárodních organizací, včetně Federace rodin za světový mír a sjednocení (FFWPU), Univerzální federace míru (UPF), Federace žen za světový mír (WFWP), Mezinárodní asociace mládeže a studentů pro mír (YSP), a mnoha dalších.

Na těchto stránkách oslavujeme sté výročí narození Dr. Son-mjong Muna a 60. výročí svatby s jeho manželkou Dr. Hak-ča Han Munovou. Vítáme vás a zveme, abyste se dozvěděli více o jejich inspirativní vizi míru, připojili se a přispěli svým dílem!

“Abychom zažili skutečný mír, musíme nejprve praktikovat pravou lásku bez očekávání odměny.”

Hak-ča Han Munová

Základní krédo

POŽEHNÁNÍ DO MANŽELSTVÍ

V roce 1960 zahájili Dr. Son-mjong Mun a Dr. Hak-ča Han Mun, zakladatelé Federace rodin za světový mír a sjednocení, svým vlastním svatebním obřadem tradici Požehnání do manželství. Na základě svého celoživotního závazku vytvořit svět trvalých manželství a šťastných rodin posunuli tradici Požehnání do manželství na celosvětovou úroveň. Páry účastnící se Požehnání do manželství zasvěcují své životy vyššímu účelu a Bohu. Od roku 1960 prochází po celém světě Požehnáním do manželství každý rok tisíce párů.

Požehnání do manželství je příležitostí obnovit svůj manželský vztah nebo do něj vstoupit se závazkem žít cílevědomě pro svět a pro Boha. Tváří v tvář rozpadu manželství a rodin po celém světě nabízí obřad Požehnání do manželství cestu k vybudování pevnějších manželství a zdravějších rodin. Účastí na tomto obřadu se páry stávají součástí celosvětového společenství Požehnaných manželských párů, které se snaží ztělesnit Boží lásku a pomoci tak vytvořit lepší svět. Požehnání do manželství posouvá smysl tradičních manželství na novou úroveň.

Tři hlavní učení

Stát se člověkem osobní integrity

Každý z nás se rodí v rodině, aby dospěl ke zralosti svého ducha a těla. Díky lásce, kterou zažíváme ve vztazích s jednotlivými členy naší rodiny, si rozvíjíme porozumění univerzálním principům a hodnotám. Pokud se naše mysl propojí s Božími principy, budeme schopni přirozeně činit odpovědná a zdravá rozhodnutí. Even though individuals and families have been conflicted throughout history, as individuals we are still able to heal ourselves and become people of individual integrity, who can restore and build healthy and satisfying family relationships.

Pravá, trvající láska

Když si rozvineme srdce nesobecké lásky, bude pro nás snazší vytvářet v našich vztazích pravou a trvalou lásku. Chceme vytvářet rodiny, v nichž může vzkvétat Boží láska, množit se po generace a poskytovat tak prostředí pro rozvoj každého člena rodiny, aby dosáhl svého jedinečného tvůrčího potenciálu. Naše rodiny se stávají stavebními kameny, kde mohou žít všichni lidé bez hranic.

Rozvíjet dobro a prosperitu

S využitím naší kreativity přebíráme odpovědnost za péči a rozvoj světa ve prospěch všech. Velké mozky spolupracují a vytvářejí svět míru a prosperity, který Bůh původně zamýšlel. Jednotlivec žije pro rodinu, rodina žije pro národ a národ žije pro svět.

“Je čas vytyčit nové souřadnice pro naše životy a překonat omezení našeho národa, našeho náboženství, naší rasy a kultury, a rozhodně se zasadit o mír. Bůh touží po znovusjednocení lidské rodiny.”

Son-mjong Mun