Skip to content

Rally of Hope

for the Realization of a Heavenly Unified World

Rev. Dr. Son-mjong Mun, jeden z nejenergičtějších vizionářů dějin, a Dr. Hak-ča Han Munová, mimořádná žena a vůdčí osobnost nezměrné vnitřní krásy, zasvětli svůj život, aby inspirovali svět k překonání hranic náboženské příslušnosti, národností a etnického původu tím, že lidé se budou řídit principem:

Odpusťte – Milujte – Sjednoťte se

Společně založili stovky organizací a podniků, jež mají sloužit mládeži, rodině a míru.

Matka míru

Poprvé otevírám okno do mého života. Dělám to s nadějí, že příběh tohoto života,
žitý v souladu s Boží láskou, inspiruje v ostatních stejné poslání, vášeň, oddanost a sen.

MOPpng
PLGC-png

Na cestě ke světu míru, lásky a harmonie

Po léta jsem volal po světě, kde spolu všechna náboženství, všechny rasy a všechny národy žijí v harmonii.
Po tisíce let se historie vyznačovala vznikem stále nových dělících hranic.
Nyní však žijeme v době globalizace. Kvůli budoucnosti se musíme sjednotit.

Výstava u příležitosti stého výročí narození

Prostřednictvím této výstavy jsme se rozhodli oslavit sté výročí narození Dr. Son-mjong Muna a vzdát čest jeho celoživotnímu dílu. Život Dr. Muna byl skutečně mimořádný a jsme rádi, že vám z něj a z jeho práce a myšlenek můžeme představit výběr toho nejdůležitějšího. Tento rok také oslavujeme 60. výročí svatby Otce a Matky Munových, někdy společně nazývaných Praví rodiče. Poté, co v roce 2012 odešel Otec Mun na věčnost, pokračuje v jejich společné práci na vytváření světa míru Matka Munová.

MANŽELÉ MUNOVI INICIOVALI A PODPOROVALI MNOHO PROJEKTŮ. ZJISTĚTE, CO VÁS ZAJÍMÁ.